MER Biofeedback® teraapia Lifekeskuses

Soovid parandada oma vaimset heaolu, tõsta elukvaliteeti, ennast sügavamalt tundma õppida, paremini mõista ning oma mõtetele ja käitumisele seletusi leida? Kas Sinu mureks on pidev ärevus, hirm, tunned, et oled läbipõlenud või vaevab Sind hoopis masendus ja motivatsioonipuudus? Võib-olla on Sul raske leida elus tasakaalu, tunda siirast rahulolu ja rõõmu või Sa ei tea täpselt, mida elult soovid?

Lifekeskuses praktiseerime MER Biofeedback® teraapiat (ingl. Mental and Emotional Release Biofeedback), mis on Eestis ja maailmas ainulaadne. MER Biofeedback® terapeudid kasutavad L.I.F.E. biotagasiside seadet, et tuvastada ja vabastada/tasakaalustada elu jooksul väljakujunenud emotsionaalseid ja vaimseid sisepingeid. L.I.F.E seade on stressi ja pingeid tasakaalustav biotagasiside seade, millele on väljastatud EL-is kehtiv CE-vastavussertifikaat.

Teraapiaseansil on võtmeroll terapeudil võtmeroll leidmaks üles ja biotagasiside seadme abil konkreetset inimest puudutavad stressorid. Biotagasiside seade iseseisvalt ilma terapeudi abita kliendi stressinäitajaid ülesse ei leia ega tasakaalusta.

MER Biofeedback® teraapia toetab emotsionaalset tasakaalu ja stabiilsust ning aitab hoida positiivset meeleolu.

Mille poolest erineb MER Biofeedback® teraapia teistest teraapialiikidest?

MER Biofeedback® terapeut koostöös biotagasiside seadmega leiab üles ja tasakaalustab:

 • Alateadlikud negatiivsed mõttemustrid ja piiravad uskumused ehk automaatsed programmid, mis on meie sisemisteks käivitajateks.
 • Alateadlikud negatiivsed käitumismustrid ja automaatsed emotsionaalsed reaktsioonid.
 • Sundmõtted ja sundkäitumise.

Kliendil ei ole vaja teraapias meenutada ega kirjeldada oma negatiivseid elusündmusi või traumaatilisi kogemusi. Antud terapeutilise lähenemise korral ei ole terapeudil vajadust küsida küsimusi ega kaardistada minevikus juhtunut. Seega – kui ei soovita, siis ei pea teraapiaseansil ise mitte midagi rääkima. Lifekeskuses praktiseeritav MER Biofeedback® teraapia on toetav terapeutiline sekkumine, kus vastupidiselt enamikele teraapia liikidele räägib terapeut kliendist, mitte klient iseendast.

Lifekeskuses töötavad ainult vastava koolituse läbinud ja sertifitseeritud MER Biofeedback® terapeudid. Teenusepakkujad, kes osutavad biofeedback teraapiat väljaspool Lifekeskust, ei oma MER Biofeedback® teraapia väljaõpet ega sertifikaati.

Tänu kogemustele (üle 20 aasta ja 21 000+ teraapia tundi praktikat) L.I.F.E. biotagasiside seadmega oleme välja töötanud MER biofeedback® metoodika ja valinud seadmest välja ainult need stressinäitajad, mis annavad klientidele kiiremaid ja efektiivsemaid tulemusi.

MER Biofeedback® teraapia on loodud pikaajalise kogemuse tulemusena, ühendades kaasaegsed kvantfüüsika ja neuroteaduse teadmised ning biotagasiside, kognitiivse ja somaatilise teraapia põhimõtted.

Milline on klientide tagasiside?

Klientide tagasiside põhjal oleme kogenud, et MER Biofeedback® teraapia abil on võimalik tuvastada ja tasakaalustada negatiivseid mõttemustreid ja emotsioone ning uskumusi, mis on tekkinud elukogemuste, sealhulgas trauma(de) tagajärjel. Näiteks kui ärevus, hirmud, viha, süütunne ja kurbus vähenevad, muutub inimene vähem vastuvõtlikumaks automaatsetele stressireaktsioonidele. See omakorda aitab neil paremini kontrollida oma reaktsioone/emotsioone teatud olukordade ja inimeste suhtes, keskenduda igapäevastele tegevustele ning teha paremaid valikuid ja otsuseid.

Teraapias kasutatavas seadmes on lai valik klienti puudutavaid negatiivseid mõttemustreid ja emotsioone ning piiravaid uskumusi.

Näiteks nagu ärevus, hirmud, viha, kurbus/melanhoolsus, madal enesehinnang/ebapiisavuse tunne, madal enesekindlus,süütunne, häbitunne, ohvritunne, üksindus, hüljatus, mentaalne kurnatus/väsimus, sallimatus jne. Igal kliendil on just lähtuvalt enda elukogemustest välja kujunenud ja kinnistunud isikupärased negatiivsed mõttevormid, emotsioonid ja blokeeringud. Sellest tulenevalt on antud teraapia toeks väga erinevate ja mitmekülgsete teemade puhul.

Teraapiaprotsessi käigus on võimalus ennast paremini tundma õppida ehk näha enda sisemaailmas toimuvat. Klient teadvustab oma negatiivseid käitumismustreid ja emotsioone ning muutub nende suhtes tähelepanelikumaks, millest lähtuvalt on tal edaspidi parem võimalus jälgida enda käitumismustreid ja teha läbi selle positiivseid muutusi oma elukvaliteedi parandamiseks.

MER Biofeedback® teraapia tulemused

Enamus kliente on andunud meile tagasisidet juba pärast esimest teraapiaseanssi. Kliendid on kirjeldanud teraapia tulemusi järgmiselt:

 • Vähenenud sundmõtted ehk negatiivsed automaatmõtted, sh varasem mõtete segadus ja -rohkus, nö virr-varr, on taandunud.
 • Vähenenud emotsionaalsed pinged ja suurenenud stressitaluvus.
 • Vähenenud emotsionaalne ja vaimne kurnatus.
 • Vähenenud ärevus, paanikahood, hirmud, foobiad, liigne muretsemine.
 • Vähenenud kurbus, ängistus, melanhoolsus, üksilduse tunne, madal enesehinnang/ebapiisavuse tunne, süütunne.
 • Vähenenud tundepuhangud (agressiivsushood, ärrituvus, viha).
 • Suurenenud eluenergia ja entusiasm.
 • Rohkem rõõmu, positiivsust, tegutsemistahet ja motivatsiooni.
 • Paranenud teadlikkus iseendast (mida mina soovin, mida mitte; mis on minu jaoks õige, mis vale), teistest inimestest ja olukordadest.
 • Suurenenud julgus teha soovitud muudatusi oma elukvaliteedi parandamiseks ehk inimesed hakkavad oma elu muutmiseks tegema konkreetseid tegevusi.
 • Suurenenud enesekontroll ehk saadakse paremini lõdvestuda ning oma stressitaset ja tundeid võrreldes varasemaga rohkem märgata ja ka tasakaalus hoida.
 • Vähenenud hüperaktiivsus, püsimatus ja impulsiivsus.
 • Paranenud õppimisvõime ja keskendumine ning tähelepanuvõime.
 • Paranenud kognitiivsed oskused ehk oskus erinevat infot (tekst, numbrid, ruumilised objektid jne) lugeda, mõista, olemasoleva teadmisega seostada, meelde jätta ja kasutada.

Teraapiaprotsessi läbimisega kaasnevad kliendi jaoks uued positiivsed mõtlemis-, tegutsemis- ja olemisviisid. Teraapia toetab uute positiivsete mõttemustrite tekkimist, vaimset heaolu ja emotsionaalset tasakaalu.

Soovitame klientidel lähtuvalt emotsionaalsest seisundist läbida vähemalt kolm kuni viis seanssi, et saavutada märgatavamad ja püsivamad tulemused. Kahe seansi vahele võiks jääda lähtuvalt teraapia läbimise põhjustest kolm kuni kuus nädalat. Pikema aja jooksul kogetud ärevuse ja/või masenduse ning pinglise elu- ja tööperioodi korral läbivad inimesed teraapiat süsteemselt.

 

Kuidas toimub stressinäitajate testimine ja tasakaalustamine?

MER Biofeedback® teraapias mõõdab terapeut L.I.F.E. seadme abil kliendi stressinäitajaid heli, valguse ja värvidega ehk madalsagedustega. Näiteks sarnase põhimõtte/funktsionaalsusega töötavad ka uue põlvkonna nutikellad ja glükoosisensorid.

MER Biofeedback® teraapia seadme abil on ohutu, mitteinvasiivne ja mittemanipulatiivne ning ilma negatiivsete kõrvalmõjudeta meetod.

Seade töötab kahesuunaliselt, st mitte ainult ei testita negatiivseid mõttemustreid ja emotsioone, vaid sama seansi käigus ka tasakaalustatakse need.

Biotagasiside seade iseseisvalt ilma terapeudi abita kliendi stressinäitajaid ülesse ei leia ega tasakaalusta. MER Biofeedback® terapeudid on koolitatud ülesse leidma biotagasiside seadmest kliendile isikupäraseid negatiivseid mõtte- ja käitumismustreid, piiravaid uskumusi, emotsioone ja sundmõtteid.

Protsessi käigus kuvab seade ekraanil inimese negatiivseid mõtte- ja käitumismustreid, piiravaid uskumusi, emotsioone ja sundmõtteid, edastades terapeudile teavet kirjelduste ja protsentide kujul (0-100). Terapeut kirjeldab biotagasiside seadmega sünteesitud info põhjal kliendile, millised stressinäitajad tekitavad temas pingeid ja takistavad elus edukalt edasi liikumist. Sellest tulenevalt ei ole kliendil vaja teraapiaseansi käigus meenutada ega kirjeldada negatiivseid elusündmusi või traumaatilisi kogemusi. Antud terapeutilise lähenemise korral ei ole terapeudil vajadust küsida küsimusi ega kaardistada minevikus juhtunut. Seega – kui ei soovita, siis ei pea teraapiaseansil ise mitte midagi rääkima. Lifekeskuses praktiseeritav MER Biofeedback® teraapia on terapeutiline sekkumine, kus vastupidiselt enamikele teraapia liikidele räägib terapeut kliendist, mitte klient iseendast.

Teabevahetus biotagasiside seadmega toimub andurite (pea, randmete ja pahkluude) kaudu. Andurid on valmistatud spetsiaalsest juhtivast silikoonist, mis võimaldab madalsagedustega suhtlust läbi arvuti USB-pordi ja multifunktsionaalse liidesekasti. L.I.F.E. seade on stressi ja pingeid taskaalustav biotagasiside seade, millele on väljastatud EL-s kehtiv CE-vastavussertifikaat.

Seadme abil tehtud testimine põhineb seosel „tegevus ja reaktsioon”, rakendades kliendile väljakutset („tegevus”) ja mõõtes inimese keha reaktsiooni, kui see väljakutsele vastab („reaktsioon”). Seadme toimimisviisi aluspõhimõte on järgmine: seade saadab anduritele ruudu laine signaali amplituudiga 5 volti ja 50%-lise töötsükli. Seadme kasutatav sagedus on ligikaudu 47,3 kHz.

Tea ka seda, et MER biofeedback® teraapia:

 • ei asenda arstiabi ega käimasolevat ravi;
 • sobib kasutamiseks koos ravimite, tavameditsiini ja loodusravimeetoditega;
 • on mõeldud igas vanuses inimestele, alates väikelapsest (1. eluaastast) kuni eakani;

NB! MER Biofeedback® teraapiat ei tehta rasedatele ning inimestele, kellel on südamestimulaator, glükoosisensor või kellele on siirdatud organ(eid).

Teraapiaseansi kirjeldus

MER Biofeedback® teraapiaseansi ajaks suunatakse klient mugavalt tugitooli istuma. Seadmega ühendamiseks kinnitatakse silikoonist andurid ümber tema pea, randmete ja pahkluude. 

Näiteks sarnase põhimõtte/funktsionaalsusega töötavad ka uue põlvkonna nutikellad ja glükoosisensorid. Seadme kasutamine ei põhjusta kliendile ebamugavust. Enamik kliente tunneb end seansi ajal lõõgastunult.

Väikelapse puhul kinnitatakse andurid ümber pea või kõhu.

Seansi ajal räägib terapeut kliendist positiivses vormis ning klient tunneb end turvaliselt. Laste jaoks on kohapeal ka raamatud, joonistusvahendid ja mänguasjad ning laps saab soovi korral teraapia ajal mängida. Samuti võib kaasa võtta last huvitava mänguasja või mängu.

Terapeut annab teraapia ajal igale kliendile personaalseid positiivseid soovitusi uute positiivsete mõttemustrite loomiseks, et toetada elurõõmu, heaolu ja enesega rahulolu. Pärast seanssi tunneb enamik inimesi end lõdvestunult ja lõõgastunult.

Esimesel seansil annab terapeut kliendile kaasa infolehe nimega “Uued programmid”, et klient saaks hakata treenima uusi positiivseid mõtlemis-, tegutsemis- ja olemisviise. Antud info aitab kliendil leida sobivaid/toetavaid afirmatsioone, uusi positiivseid ja toetavaid aspekte ning tegevusi elukvaliteedi parandamiseks.

Lifekeskuse Tartu filiaal

Alateadlike mõttemustrite kujunemine ja nende mõju

Alateadlikud mõttemustrid ja piiravad uskumused on emotsioonide- ja kogemustepõhised programmid, mis tekivad, kui me midagi näeme, kuuleme, tunneme ehk kogeme. Seega – elukogemused määravad meie uskumused. Nende uskumuste kvaliteet oleneb sellest, millises keskkonnas üles kasvasime või millises elame hetkel. Meie mõttemustrid ja uskumused on need mõtted, mida teadlikult või alateadlikult aktsepteerime kui tõde oma elus. Me kas oleme neist teadlikud või mitte, need siiski mõjutavad meie reaalsust ning takistavad meil vabalt ja mõnusalt elada.

Need programmid käivituvad automaatselt ehk me ei teadvusta neid, juhtides meie otsuseid ja käitumist ning kujundades seeläbi meie elu. Näiteks on puuduse tunne üks sagedasemaid programme, mida oleme endale tahtmatult programmeerinud ja mis meie elu olulisel määral mõjutab. See on alateadlik piirav uskumus nagu näiteks: ta on minust targem; ta on minust ilusam; ta on minust rikkam jne.

Negatiivseid mõtte- ning käitumismustreid võib aktiviseerida ükskõik milline sündmus, koht või inimene, millega me kokku puutume. Need on alateadlikud käivitajad, millele järgneb automaatne reaktsioon ehk emotsioon. Enamasti me ei teadvusta, kui palju erinevaid negatiivseid emotsioone meie elu iga päev juhivad. Nende emotsioonide ajel tehakse sageli valesid otsuseid, mida hiljem kahetsetakse. Need panevad klammerduma inimeste, asjade, ideede või uskumuste külge. Paljud inimesed juhinduvad elus sellest, mida nad olukordade või asjade suhtes tunnevad ja otsustavad tekkinud emotsiooni ajendil.

Lifekeskuses töötavad ainult vastava koolituse läbinud ja sertifitseeritud MER Biofeedback® terapeudid.

Ülle
Toomeoja

Ülle on pühendunud biofeedback teraapia praktiseerimisele alates 2003. aastast.

Angelika
Randjärv

Angelika on just läbi biofeedback teraapia praktiseerimise leidnud oma südame tee.

Veronika
Allas

Veronika teab kogemuslikult, et biofeedback teraapia abiga on võimalik jõuda sisemise rahuloluni.

Kristo Epner

Kristo soovib biofeedback terapeudina julgustada kliente võtma ette muudatusi oma elukvaliteedi parandamiseks.

Katrin
Kikerpill

Katrin aitab inimestel üles leida ja vabastada takistavad mõttemustrid, mis ei lase neil elu kergusega nautida.

Alice
Aav

Alice teab, et emotsionaalse keha tervendamine avab ukse füüsilise keha tervenemiseks.

Marili
Otstavel

Marili loodab biofeedback teraapia terapeudina pakkuda klientidele eneseleidmist ja -usaldamist.

Me oleme biofeedback teraapia teerajajad Eestis