Korduma kippuvad küsimused

Siit leiad vastused küsimustele, mida MER Biofeedback® teraapia käigus on küsitud.

Kui pika teraapiaseansi ma peaks valima esmasel pöördumisel?

Tavaliselt piisab 60-minutilisest seansist. Alla 12-aastastele lastele soovitame 60-minutilist seanssi.

Soovitame valida 90-minutilise või minimaalselt 75-minutilise teraapiaseanssi neile, kellel on pikaaegselt kestnud emotsionaalsed pinged/stress, ärevushäire, paanikahood, depressioon. 

Need pikaaegselt kestnud seisundid on tekitanud väga tugevaid negatiivseid mõttemustreid ja uskumusi. Nende stressinäitajate tasakaalustamine võtab tavaliselt kauem aega, sest sellisel juhul on tekkinud ka rohkem erinevaid emotsionaalseid kihte


Miks mõnikord tekib unisuse tunne/väsimus teraapiaseansi ajal ja/või peale seda?

Kuna MER biofeedback® teraapiaseansi ajal vabastatakse pingeid, siis pärast pingete vabastamist tekib pingelangus. Selle tulemusel võib klient tunda unisust ja väsimust. See on sarnane pingutust nõudva olukorra (nt eksami) lõppemisega. Suuremate ja pikaajaliste pingete vabanemisel võib väsimust tunda paar päeva.

Soovitame sel päeval minna võimalusel varem magama, et välja puhata.

Kas on võimalik, et peale esimest teraapiaseanssi tundub kliendile, et osad tema tunded (nt viha, ärrituvus, kurbus) on intensiivistunud? 

Üksikutel juhtudel vabanevad koheselt peale teraapiat sügaval sees hoitud tunded nagu viha, ärrituvus ja kurbus. Sellisel juhul on kliendis esile tulnud uus kiht negatiivseid mõttemustreid ja tundeid. Pikka aega allasurutud või lapsepõlves kogetud tunded võivad kerkida taas esile. Sellised tunded avalduvad eelkõige siis, kui klient on keelanud endal neid tundeid tundmast (nt viha, ärrituvus, kurbus). Tavaliselt kestab see protsess 1-3 päeva, kuid peale seda tekib mõnus kerguse tunne. 

Näitena: esimesel seansil tasakaalustatakse ärevus, hirmud ja sundmõtted ning peale seda võivad esile tulla sissehoitud viha, ärrituvus ning andestamatus. Sellisel juhul tasakaalustatakse teisel seansil viha ja ärrituvust, tolerantsuse puudumist, ohvritunnet, andestamatust ning teisi näitajaid, mis on seotud viha ja ärrituvusega.

Või on näiteks esimesel seansil tasakaalustatud viha, ärrituvust, enesele valetamist, ohvritunnet, hüljatusetunnet, kuid nende taha oli sügavale peidetud kurbuse tunne, mis tuleb esile peale teraapiat. Sellisel juhul tasakaalustatakse teisel seansil uuesti viha, ärrituvust ning lisaks neutraliseeritakse kurbust, melanhoolsust ja ängistust. Samuti aktiviseeritakse rõõmu- ja õnnetunnet.

Missugused on muutused peale teraapiat ja kas teraapia tulemused on püsivad?

MER Biofeedback® teraapias tasakaalustatakse biotagasiside seadme abil sundmõtteid ja negatiivseid mõttemustreid ja emotsioone, et kliendil saaks tekkida uued positiivsed mõttemustrid ja parem kontakt sisetundega. Enamus kliente tunneb koheselt teraapia mõju: sundmõtted ja meel on vaigistatud ning tuntakse sisemise rahu tunnet. Vabanevad pinged ja stress. Seoses sellega avaldub tegutsemistahe, usaldatakse rohkem oma sisetunnet (mis on õige/vale ja mida soovitakse) ning julgetakse teha soovitud muudatusi oma elus. Neil on parem ja selgem arusaamine iseendast, olukordadest ja teistest inimestest. 

Samuti suureneb stressitaluvus ning inimene saab ja oskab paremini lõdvestuda ja oma stressi ning tundeid võrreldes varasemaga paremini tasakaalus hoida. Traumasid meenutades ei teki emotsionaalseid pingeid ega sundmõtteid. Enamus inimestel ei käivitu enam hirmud,  ärevus, paanika, viha, kurbus, pettumus, ohvritunne, hüljatusetunne jms. Pingete ja stressi vähenemine toetab keha isetervenemise võimet. 

Eelnevast tulenevalt hakkavad järk-järgult ja sujuvalt (orienteeruvalt 1-2 kuu jooksul) toimuma positiivsed muutused. Klient saab aru muutustest, kui ta analüüsib ennast enne MER Biofeedback® teraapia seanssi/seansse ning seejärel paar kuud peale teraapias käimist. Ennast analüüsides märkab klient, et reageerib olukordadele/inimestele teistmoodi kui varasemalt, st mingid tunded (hirmud, viha, ärrituvus, kurbus, väärtusetuse tunne jne) ei käivitu enam. Samuti suudetakse paremini kontrollida oma reaktsioone teatud olukordade/inimeste suhtes ning märgatakse, et stressitaluvus on suurenenud. Muutunud on ka suhtlemine inimestele, st et need, kes on eelnevalt esile toonud viha, ärrituvuse, pettumuse, kurbuse, alaväärsuse jms tundeid – need tunded lihtsalt  ei käivitu enam nii nagu enne.

Kliendid on sageli märganud muutusi kohe pärast teraapiat. Mõnel juhul aga 2-3 nädala pärast. Pärast esimest seanssi on enamus meie klientidest kirjeldanud mõnusat vaikust ja rahu peas. Varasem mõtete segadus ja -rohkus, nö virrvarr, on taandunud.

Klientide tagasiside põhjal oleme kogenud, et teraapiaprotsessi läbimisel (pärast 3. seanssi) on enamus klientidel kaasnenud suuremad ja püsivamad muutused ehk uued positiivsed mõtlemis-, tegutsemis- ja olemisviisid. 

 

Lisainfo

Pärast teraapiat peaks keskkond samuti toetama uute positiivsete mõttemustrite tekkimist. Juhul, kui inimene läheb pärast teraapiat tagasi täpselt samasugusesse keskkonda (stress/pinge: kodu, töökollektiiv, lasteaed, kool), mis ei toeta uute positiivsete mõttemustrite tekkimist, siis hakkavad peagi vanad negatiivsed mõttemustrid (nt viha, kurbus, pettumus, muretsemine, hirmud) uuesti ilmnema. Selle tulemusel vajab klient sageli uut teraapiat ehk stressinäitajate tasakaalustamist.

Esimesel seansil annab terapeut kliendile kaasa infolehe “Uued programmid”, et klient saaks hakata treenima uusi positiivseid mõtlemis-, tegutsemis- ja olemisviise. Antud info aitab kliendil leida sobivaid/toetavaid afirmatsioone, uusi positiivseid ja toetavaid aspekte ning tegevusi elukvaliteedi parandamiseks.

Juhul kui ei ole võimalik seni stressi tekitanud keskkonda kohandada või muuta, siis tuleks oma ellu tuua muid positiivseid aspekte: võtta vaba aega, et tegeleda enda jaoks huvipakkuvate tegevuste ja hobidega. Igati soovituslik on viibida vabal ajal koos positiivsete/humoorikate inimestega/toetajatega ning võtta ka koos nendega ette põnevaid tegevusi/hobisid. Samuti soovitame erinevaid praktikaid, mis on seotud nii meele kui ka keha lõdvestamisega, näiteks nagu hingamisharjutused, mediteerimine, lõdvestava muusika kuulamine, massaaž, jooga, looduses viibimine, sh metsas jalutamine.

Mitu MER Biofeedback® teraapiaseanssi on soovituslik läbida nt ärevus- ja/või paanikahäire, depressiooni, hirmu(de), foobiate, kurbuse, leina, masenduse, vaimse kurnatuse/läbipõlemise, liigse muretsemise, viha/ärrituvuse, sotsiaalse ärevuse, suhtlemis- või esinemishirmu korral?

Teraapiaseansside hulk sõltub konkreetsest inimesest ning tema soovitud tulemusest. Täpsemalt oleneb see kliendi elu häirivate aspektide kestvusest ja ulatusest. Pikaaegselt kestnud emotsionaalsed pinged/stress, ärevushäire, depressioon ja masendus või lapsepõlves kogetud negatiivsed tunded on tekitanud väga tugevaid negatiivseid mõttemustreid ja uskumusi. Nende stressinäitajate tasakaalustamine võtab kauem aega, sest sellisel juhul on ka rohkem erinevaid kihte, mis vajavad tasakaalustamist.

Enamus kliente on märganud koheselt pärast esimest seanssi teraapia mõju: sundmõtted ja meeled on vaigistatud ning tuntakse sisemist rahu. Pärast esimest seanssi on enamus klientidel tunduvalt vähem (ligikaudu 50-70%) sundmõtteid seoses traumade, ärevuse, paanikahoogude, masenduse, liigse muretsemise, viha, hirmude ja suhtlemisega. Tundmused nagu kurbus, melanhoolsus, masendus on enamusel vähenenud (ligikaudu 50-70%) ning rõõmutunne omakorda suurenenud (ligikaudu 50-70%).

Samuti on vähenenud pinged (ligikaudu 50%). Stressitaluvus on suurenenud (ligikaudu 30-50%) ja tekkinud on tegutsemistahe ja motivatsiooni tõus ehk inimese eluenergia on suurenenud (ligikaudu 50%). Saadakse paremini lõdvestuda (ligikaudu 30-50%) ning oma stressitaset ja tundeid võrreldes varasemaga rohkem märgata ja tasakaalus hoida (ligikaudu 30-50%).

Suurenenud on enesekontroll ehk suudetakse paremini kontrollida oma reaktsioone teatud olukordade ja inimeste suhtes. Need, kes on eelnevalt esile toonud viha, ärrituvuse, pettumuse, alaväärsuse jms tundeid – need tunded lihtsalt ei käivitu enam nii nagu varasemalt (negatiivsed tunded on vähenenud ligikaudu 50-70%).

Teisel teraapiaseansil testib terapeut uuesti esimesel seansil ilmsiks tulnud suuremaid stressoreid ja vajadusel tasakaalustab need. Stressinäitajad, mis on uuesti vahepealsel perioodil tasakaalust välja läinud, annavad terapeudile ideid ja vihjeid, mida lisaks testida. Tasakaalustatakse järgmisi stressoreid ehk minnakse sügavamatesse alateadvuslikesse kihtidesse. Mida suuremad on olnud viimaste aastate jooksul  läbielatud traumad ja šokid inimese elus, seda märgatavamad positiivsed muutused avalduvad eelkõige peale teist seanssi.

Pärast teist seanssi panevad inimesed enamasti tähele, et kasvab heaolutunne ja elurõõm. Neil on rohkem tahtejõudu, tegutsemisindu ja entusiasmi, et tuua oma ellu positiivseid ja soovitud muutusi. Samas võivad kirjeldatud tundmused avalduda peale esimest või hoopis peale kolmandat seanssi. See kõik oleneb konkreetsest inimesest ja tema mõttemustritest ning nende ulatusest.

Suurema stressi/pingete ja ka läbielatud traumade ning šokkide korral on saadud häid tulemusi eelkõige peale kolmandat seanssi. Pärast seansse ei teki klientidel enam traumaatilisi sündmusi meenutades emotsionaalseid pingeid ega sundmõtteid. Juhul, kui meenutatakse läbielatud traumasid, siis need on justkui filmid, mis on kinos nähtud, kuid ilma emotsionaalsete pingeteta. Samuti ei käivitu enam erinevad tunded (hirmud, ärevus, paanika, viha, kurbus, pettumus, ohvritunne, hüljatusetunne jms), kui kuuldakse, nähakse, loetakse või puututakse mingil muul kokku kogetud traumadega assotseeruva infoga.

Klientide tagasiside põhjal soovitame parima tulemuse saavutamiseks läbida minimaalselt kolm seanssi. Kahe seansi vahele võiks jääda lähtuvalt pöördumise põhjusest kolm kuni kuus nädalat. 

Pikema aja jooksul kogetud ärevuse ja/või masenduse ning pingelise elu- ja tööperioodi korral läbivad inimesed teraapiat süsteemsemalt. 

NB! MER Biofeedback® teraapia biotagasiside seadme abil ei asenda arstiabi ärevushäirete, paanikahoogude ega depressiooni korral, kuna seadme abil ei panda meditsiinilisi diagnoose ega ravita haigusi. Küll aga sobib MER Biofeedback® teraapia läbimine toetava sekkumisena koos ravimite, tavameditsiini ja loodusravi meetoditega. 

MER Biofeedback® teraapia toetab vaimset tervist ja heaolu ning emotsionaalset tasakaalu.

Teraapiaprotsessi läbimisega kaasnevad kliendi jaoks uued positiivsed mõtlemis-, tegutsemis- ja olemisviisid. 

Meie terapeutide eesmärk on üles leida ja tasakaalustada hetkel kliendi jaoks olulisemad ja suurimad stressinäitajad/pinged (negatiivsed mõttemustrid, uskumused, emotsionaalsed ja vaimsed sisepinged), mille tulemusena saavad toimuda suuremad positiivsed muutused. Klient saab parema kontakti oma sisetundega, suureneb heaolu tunne ja soov tuua positiivseid muutusi oma ellu. Kliendid on täheldanud pärast teraapiat paremat enesekontrolli teatud inimeste/olukordade suhtes, suuremat stressitaluvust, motivatsiooni tõusu, eneseusu kasvu, arusaamist ja mõistmist ning hetkes kohaloleku tunnet.

 

Kas ma pean MER Biofeedback® teraapiaseansi ajal rääkima endast või enda traumadest?

MER Biofeedback® terapeudid on koolitatud ülesse leidma L.I.F.E. biotagasiside seadmest kliendile isikupäraseid negatiivseid mõtte- ja käitumismustreid, piiravaid uskumusi, emotsioone ja sundmõtteid. Terapeudi jaoks on klient nagu “ristsõna,” mis hakkab vähehaaval lahti hargnema ehk testides stressinäitajaid, saab ta aru, milliseid stressoreid tuleb tasakaalustada. 

Sellest tulenevalt ei ole kliendil vaja teraapiaseansi käigus meenutada ega kirjeldada negatiivseid elusündmusi või traumaatilisi kogemusi. Antud terapeutilise lähenemise korral ei ole terapeudil vajadust küsida küsimusi ega kaardistada minevikus juhtunut. Seega – kui ei soovita, siis ei pea teraapiaseansil ise mitte midagi rääkima.

Mida ma peaksin tegema pärast teraapiat, et säilitada emotsionaalset tasakaalu ja positiivset meelt?

Oluline on hakata treenima uusi positiivseid mõtlemis-, tegutsemis- ja olemisviise. 

Esimesel seansil annab terapeut kliendile kaasa infolehe “Uued programmid”, et klient saaks hakata treenima uusi positiivseid mõtlemis-, tegutsemis- ja olemisviise. Antud info aitab kliendile leida sobivaid/toetavaid afirmatsioone, uusi positiivseid ja toetavaid aspekte ning tegevusi elukvaliteedi parandamiseks. 

Soovitame pärast teraapiaseansse tuua oma ellu uusi positiivseid aspekte, näiteks: 

– Võta vaba aega, et tegeleda enda jaoks huvipakkuvate tegevuste ja hobidega.

– Koge enda jaoks uusi asju – tee tegevusi, mida kunagi varem ei ole teinud, käi kohtades, kus kunagi varem pole käinud, tegele hobidega, mis pakuvad Sulle rõõmu.

– Õpi aeg-ajalt ka molutama ja võtma aega iseendale, et kuulata merekohinat, linnulaulu või rahustavat muusikat, eriti siis, kui Sinu elutempo on kiire.

– Viibi vabal ajal koos positiivsete/humoorikate inimestega/toetajatega ning võtta ka koos nendega ette põnevaid tegevusi/hobisid.

– Too oma ellu erinevaid praktikaid, mis on seotud nii meele kui ka keha lõdvestamisega, näiteks nagu lõdvestava muusika kuulamine, looduses viibimine, sh metsas jalutamine, hingamisharjutused, mediteerimine, jooga, massaaž.

– Vali teadlikumalt tegevusi ja seltskonda, milles viibida – väldi inimesi ja kohti, mis Sind kurnavad. Vali endale hooliv, julgustav ja lugupidav sõpruskond ning mitte suhelda pahatahtlike või kadedate inimestega.

– Lähedastega suheldes kehtesta enda piirid, näiteks saab alati öelda: vahetame palun teemat või ma olen täna väsinud ja lähen puhkama.

– Ole füüsiliselt aktiivne lähtuvalt enda võimetest ja võimalustest, sh liigu võimalikult palju looduses.

– Jälgi, et uneaeg oleks piisav.

– Toitu mitmekesiselt ja tasakaalustatult. Lähtu eelkõige keha vajadustest, mitte isudest. Vali, mida Sa tarbid, igas mõttes, lisaks tervislikule toidule tarbi ka positiivset infot.

 

Kas MER Biofeedback® teraapia seansi ajal tunnen ma oma kehas elektrivoolu?

Seansi ajal ei tunne klient elektrivoolu oma kehas, kuna MER Biofeedback® teraapias kasutatakse madalat elektrivoolu (madalsagedusi) nagu EKG-seadmetel või uuematel nutikelladel. Biotagasiside seadme kasutamine ei põhjusta kliendile ebamugavust. Enamik kliente tunneb end seansi ajal lõõgastunult.

MER Biofeedback® teraapia seansil ei kasutata transkraniaalse alalisvoolu stimulatsiooni (peaaju stimulatsioon) ehk nõrka elektrivoolu, mille tõttu klient tunneb kerget elektrivoolu või surinat/kihinat oma peas.

 

Kas teraapia on ohutu?

MER Biofeedback® teraapia seadme abil on ohutu, mitteinvasiivne ja mittemanipulatiivne ning ilma negatiivsete kõrvalmõjudeta meetod. 

 

Kas MER Biofeedback® teraapias stimuleeritakse/mõjutatakse minu aju?

MER Biofeedback® teraapias ei stimuleerita aju. Transkraniaalne alalisvoolu peaaju stimulatsiooni teraapias mõjutatakse aju nõrga elektrilise vooluga. MER Biofeedback® teraapias tegeletakse kliendi negatiivsete mõttevormide, emotsioonide ja piiravate uskumustega ning pingetega.

 

Kas teraapia muudab inimese baasolemist ehk isiksust?

MER Biofeedback® teraapia ei muuda isiksuse baasolemist ehk isiksust. MER Biofeedback® teraapia tasakaalustab stressi/pingeid, negatiivseid mõttemustreid ja emotsioone ning piiranguid, mis on tekkinud elukogemuste, sealhulgas trauma(de) tagajärjel.

 

Kas MER Biofeedback® teraapiat võib kasutada ravimitega, toidulisanditega ja paralleelselt teiste teraapiatega?

Kuna MER Biofeedback® toetab ja täiendab teisi meditsiinilisi ja loodusravimeetodeid, võib teda kasutada koos allopaatiliste või homöopaatiliste ravimenetlustega, kehateraapiate, nõustamise ning teiste psühholoogiliste ravimeetoditega.

 

Mis eristab MER Biofeedback® teraapiat teistest biofeedback teraapiatest?

Maailmas on laialdaselt levinud EEG-Biofeedback ehk Neurofeedback. EEG-Biofeedback on mitteinvasiivne viis aju kaardistamiseks ja aju dünaamika mõistmiseks. Mõõtes ja hinnates ajutegevust reaalajas elektroentsefalogrammiga (EEG), saab teraapia aidata inimestel oma ajutegevust aeglaselt ümber treenida ja parandada aju eneseregulatsiooni. Enamasti ilmnevad positiivsed muutused 20–60 seansi jooksul. Paljud EEG-Biofeedback seadmed on meditsiinilised biotagasiside seadmed ja teraapiaseansse viivad läbi sertifitseeritud meditsiinitöötajad.

Lifekeskuses praktiseeritav MER Biofeedback® teraapia on vaimset tervist toetav teraapialiik, mis hõlmab mentaalse ja emotsionaalse stressi ning pingete tasakaalustamist biotagasiside seadme abil.

MER Biofeedback® terapeudid kasutavad L.I.F.E. biotagasiside seadet, et tuvastada ja tasakaalustada elu jooksul väljakujunenud negatiivseid mõttemustreid, uskumusi, emotsionaalseid ja vaimseid sisepingeid. L.I.F.E. seade on stressi ja pingeid leevendav biotagasiseade, millele on väljastatud EL-is kehtiv CE-vastavussertifikaat.

MER Biofeedback® teraapia on loodud üle 20 aasta pikkuse uurimis- ja arendustöö tulemusena, ühendades kaasaegsed kvantfüüsika teadmised ning biotagasiside, kognitiivse ja somaatilise teraapia põhimõtted.

MER Biofeedback® teraapia looja on eestlanna Ülle Toomeoja. Ta on alates 2003. aastast pühendunud biofeedback teraapia praktiseerimisele ning arendamisele L.I.F.E. biotagasiside seadme abil. Ta on antud teraapiat teinud üle 17 000 seansi. Tänaseks on sellest välja arenenud MER Biofeedback® teraapia, mis on registreeritud kaubamärgina juunis 2023. MER Biofeedback® teraapiat praktiseeritakse Lifekeskuses. Rohkem infot leiad meie kodulehelt: www.lifekeskus.ee

Me oleme MER Biofeedback® teraapia teerajajad Eestis.