Visioon

MER Biofeedback® teraapia on rahvusvaheliselt tuntud ja laialdaselt kasutatav emotsionaalset ja vaimset tervist tasakaalustav teraapialiik.

Missioon

Meie missioon on olla kaasteeliseks ja toetajaks igas vanuses klientidele, tasakaalustades elu jooksul kinnistunud negatiivseid emotsioone ja piiravaid mõttemustreid. Luues läbi selle inimeste elus suuremat heaolu, tasakaalu ja paremat enesemõistmist.