ulle

Ülle Toomeoja on alates 2003. aastast pühendunud biofeedback teraapia praktiseerimisele ning arendamisele L.I.F.E. biotagasiside seadme abil.

ulle

Ülle Toomeoja on alates 2003. aastast pühendunud biofeedback teraapia praktiseerimisele ning arendamisele L.I.F.E. biotagasiside seadme abil.

ulle

Ülle Toomeoja on alates 2003. aastast pühendunud biofeedback teraapia praktiseerimisele ning arendamisele L.I.F.E. biotagasiside seadme abil.

Ta on antud teraapiat teinud üle 17 000 seansi. Tänaseks on sellest välja arenenud MER Biofeedback® teraapia, mis on registreeritud kaubamärgina juunis 2023.

Ülle Toomeoja alustas MER Biofeedback® teraapia loomise teekonda aastal 2003, mil ta soetas esimese L.I.F.E. biotagasiside seadme (edaspidi nimetatud “seade”), elades Ameerika Ühendriikides, Syracuse’is, New Yorgi osariigis. See oli algus tema pühendumisele ja põnevale teekonnale biofeedback terapeudina.

Oma esimese seadme ostuga sai ta kaasa sertifikaadi “Certified Biofeedback Technician” (eesti keeles – sertifitseeritud biofeedback teraapia terapeut), kuid tal ei olnud tol hetkel veel praktilisi kogemusi. Ülle asus iseseisvalt ning seadme looja Chris Keser’i juhendamisel õppima seadmes olevaid võimalusi, mis olid eelkõige seotud just negatiivsete mõttevormide ja emotsioonidega. Seadme looja Chris Keser jagas temaga paari aasta jooksul oma kogemusi ning teadmisi, milliste stressinäitajate tasakaalustamine oli andnud tema klientidele kiiremaid ja efektiivsemaid tulemusi.

Aastal 2006 alustas Ülle õpinguid Quantum Biofeedback alal Kanada Rahvusvahelises Holistiliste Uuringute Kolledžis, kus kasutati ainukese biotagasiside seadmena L.I.F.E. seadet. Õpingute käigus omandas ta sügavama arusaama kvantfüüsikast, biotagasiside teraapiast ning seadme programmidest, milles on umbes 7000 stressinäitajat. Läbi praktilise klienditöö jätkas Ülle iseseisvalt õppimist seadmes olevatest võimalustest, mis olid seotud negatiivsete mõttemustrite ja emotsioonidega. Seda kolledžis ei õpetatud.

Teraapiaseanss kliendiga oli Ülle jaoks kui uurimistöö. Tema eesmärgiks oli anda kliendile kiireid ja efektiivseid tulemusi. Seansside käigus ilmnes, et parimate tulemuste saavutamiseks on oluline, et ta terapeudina tuvastaks seadmest kliendi jaoks individuaalselt olulised stressinäitajad. See oli aeganõudev protsess, sest iga kliendi stressinäitajad olid unikaalsed. Ta pidi testima iga stressinäitajat ükshaaval, kuna seade ei paku neid automaatselt. Ülle jaoks oli klient nagu “ristsõna,” mis hakkas vähehaaval lahti hargnema ehk testides stressinäitajaid sai ta aru, milliseid stressoreid tuleb veel juurde testida.

Lisaks täiendas ta oma teadmisi lugedes raamatuid ja kuulates loenguid negatiivsetest mõtte- ja käitumismustritest, piiravatest uskumustest ning nende omavahelistest seostest, mis aitasid tal kiiremini tuvastada klientide stressinäitajaid.

Aastatel 2003–2011 viis Ülle läbi ligikaudu 6000 teraapiaseanssi.

Diplomi jaoks tegi Ülle 25 kliendi juhtumianalüüsi (case study). 2011. aastal sai ta kätte Quantum Biofeedback diplomi ning ta registreeriti Kanada Tervishoiuorganisatsioonis (The Canadian Examining Board of Health Care Practitioners) kui biofeedback terapeut (kutsekvalifikatsioon R.B.T. 9-1004).

Tänu klientide tagasisidele sai ta seadmest välja valida need stressinäitajad, mis andsid kiiremaid ja efektiivsemaid tulemusi. Mõistmaks klientide vajadusi sügavamalt, õppis ta juurde positiivset psühholoogiat, mis keskendub inimeste tugevustele, ressurssidele ja õnnele ning nende edasiviivatele jõududele. Need teadmised aitasid teraapiaseansi ajal toetada kliente uute positiivsete eluaspektide leidmisel.

Pärast kolledži lõpetamist aastal 2011 hakkas Ülle tööle kahes holistilises teraapiakeskuses Ameerikas. Ta spetsialiseerus sellistele teemadele nagu ärevus- ja paanikahäired, depressioon, posttraumaatilised stressihäired ning ettevõtluse ja tippjuhtimisega tegelevad kliendid (mentaalne kurnatus ja läbipõlemine). Teraapia efektiivsuse tõestamiseks tuli tal nendes teraapiakeskustes läbi viia teraapiaseansid kahekümnele erinevale kliendile. Pärast ühte kalendrikuud andsid kliendid tagasisidet teraapia tulemuste osas. Tulemused olid märkimisväärsed ning Ülle alustas nendes keskustes tööd. 

  1. aasta novembris külastas ta Eestit ning tutvustas biofeedback teraapiat Holistika Instituudis, misjärel ta hakkas korra kvartalis Eestis käima ja teraapiaid läbi viima. Aastal 2018 otsustas ta püsivalt Eestisse elama jääda, eesmärgiga luua tulevikus oma teraapiakeskus, et antud teraapialiik jääks püsima ning oleks kättesaadav kõikidele soovijatele. Sellest sai 2020. aastal alguse Lifekeskus.

MER Biofeedback® teraapia on loodud pikaajalise kogemuse tulemusena, ühendades kaasaegsed kvantfüüsika ja neuroteaduse teadmised ning biotagasiside, kognitiivse ja somaatilise teraapia põhimõtted.

MER Biofeedback® teraapia koolitus Lifekeskuses

MER Biofeedback® teraapia on ainulaadne meetod, mis on välja töötatud terapeut Ülle Toomeoja poolt.

Ülle Toomeoja koolitab MER Biofeedback® teraapia terapeute ainult Lifekeskuses antud teraapialiigi osutamiseks.  Lifekeskuses töötavad ainult vastava koolituse läbinud ja sertifitseeritud MER Biofeedback® terapeudid. Teenusepakkujad, kes osutavad biofeedback teraapiat väljaspool Lifekeskust, ei oma MER Biofeedback® teraapia väljaõpet ega sertifikaati.

Teraapiaseansil on terapeudil võtmeroll leidmaks üles biotagasiside seadme abil konkreetset inimest puudutavad stressorid. Biotagasiside seade iseseisvalt ilma terapeudi abita kliendi stressinäitajaid ülesse ei leia ega tasakaalusta.

MER Biofeedback® teraapia koolitus koosneb põhisisust (220 ak/tundi) ja praktikast ehk teraapiaseanssidest klientidega (274 ak/tundi)

MER Biofeedback® terapeudid on koolitatud ülesse leidma biotagasiside seadmest kliendile isikupäraseid negatiivseid mõtte- ja käitumismustreid, piiravaid uskumusi, emotsioone ja sundmõtteid. Biotagasiside seadme 7000 stressinäitajast on välja valitud ca 700 stressinäitajat, mille tasakaalustamine on andnud klientidele kiiremaid ja efektiivsemaid tulemusi.

Lisaväärtusena on terapeut koolitatud andma teraapia ajal igale kliendile personaalseid soovitusi uute positiivsete mõttemustrite loomiseks, et toetada elurõõmu, heaolu ja enesega rahulolu.

Lifekeskuse terapeudid osalevad järjepidevalt täiendkoolitustel ning õpivad iseseisvalt omandamaks teadmisi inimpsüühikast, neuroteadusest ja positiivsest psühholoogiast.

Lifekeskus soovib tulevikus laiendada oma tegevuspiirkonda ja koolitada terapeute ka väljaspool Eestit.

Me oleme biofeedback teraapia teerajajad Eestis.